Ball de Foc

  • Client: Ball de Diables de Vilafranca del Penedès

  • Data: 11/2022

  • Tècnica: Digital

Il·lustracions que pertanyen al material didàctic del taller Ball de Foc dissenyat i organitzat a la Casa de la Festa Major de Vilafranca del Penedès per a infants de 4 a 8 anys.